Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Поводом сервиса Доситеј и Наши у WоS

Услед великог броја мејлова које свакодневно добијамо од корисника, утврђујемо да постоји недовољно разумевање целокупног система имплементације Доситеј информационог система, и улоге сервиса Наши у WоS, стога вас обавештавамо о следећем:

  • Доситеј је сервис који развија Министарствo просвете, науке и технолошког развоја за своје потребе
  • Доситеј сервис је још увек у фази израде и имплементације
  • По имплементацији Доситеј сервиса, у сарадњи Министарства и истраживача, истраживачи ће имати обавезу да у Доситеј систему уреде своје комплетне библиографије (листу свих објављених радова за период који Министарство наложи)
  • Након комплетирања библиографија истраживача (од стране самих истраживача), Министарство ће искористити податке из сервиса Наши у WоS за допуну записа оних радова који су наведени у библиографији истраживача а налазе се у Наши у WоS (дакле, за допуну записа о радовима који су реферисани у Wеb of Science бази, и преузети су и видљиви у сервису Наши у WоS).
  • Из сервиса Наши у WоS за допуну записа преузимају се линкови који воде до следећих података о раду: ка запису о раду у Wеb оf Science сервису, ка пуном тексту рада, ка подацима о Импакт фактору и рангу часописа у коме је рад објављен.

У овако конципираном систему, КоБСОН није одговоран за комплетност библиографија аутора у систему Доситеј. Одговoрност ће бити на ауторима да што прецизније и тачније наведу своје библиографије радова. Подаци из Наши у WоS ће послужити као помоћни извор за допуну података о радовима које је аутор навео у својој библиографији, а који су заступљени у бази Наши у WоS, и служиће као помоћни алат наведеном Министарству.

(објављено 13.11.2017.)

Обавештење поводом Доситеј Информационог система и Наши у WoS

Обавештавамо вас да је КоБСОН успоставио сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у циљу успостављања Доситеј Информационог система.
Министарство користи податке из базе Наши у WоS за уједначавање података о ауторима и њиховим радовима заступљеним у Доситеј Информационом систему.
Позивамо све истраживаче да прегледају своје листе у сервису Наши у WоS и пошаљу нам захтев за евентуалне корекције података. Захтев се може послати путем линка "Исправка" којим је опремљен сваки запис у бази Наши у WоС или путем мејла на адресу kobson@nb.rs.
Потпуни и тачни подаци су наш заједнички циљ и у интересу су целокупне научно-истраживачке заједнице Србије.

Само ради подсећања:
Критеријум за избор радова који припадају бази формиран је тако што су из WoS-а преузети сви чланци у којима су аутори навели адресу институције у Србији као своју афилијацију (а публиковани су од 2000. године до данас).

(објављено 25.10.2017.)

Корекција Импакт фактора за 2016.

База ЕлеЧас је ажурирана са новим вредностима Импакт Фактора (ИФ) и позицијама часописа.

Наслови часописа који су добили импакт фактор за 2016. годину у септембру 2017. године, а били су изостављени из JCR-а објављеног у јуну 2017.

Вредност ИФ часописа који излазе у Србији није се променила.

(објављено 03.10.2017.)

Категоризација домаћих научних часописа за 2015. и 2016. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је објавило категоризацију домаћих научних часописа за 2015. и 2016. годину.
Листе категоризација домаћих научних часописа за период од 2006. до 2016. године можете погледати и на КоБСОН страници Категоризација домаћих часописа

(објављено 28.07.2017.)

Импакт фактори за наше часописе у 2016. години

Наслов 2014 2015 2016
Acta Veterinaria - Beograd 0.375 0.741 Title Suppressions
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.860 0.787 0.762
Archives of Biological Sciences 0.718 0.367 0.352
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.892 0.617 0.664
Computer Science and Information Systems 0.477 0.623 0.837
Filomat 0.638 0.603 0.695
Genetika 0.347 0.308 0.351
Hemijska industrija 0.364 0.437 0.459
Int Journal of Electrochemical Science 1.500 1.692 1.469
Journal of Medical Biochemistry 1.045 0.742 1.148
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.832 1.239 0.804
Journal of the Serbian Chemical Society 0.871 0.970 0.822
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 1.466 3.858 3.139
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.560 0.372 0.620
Panoeconomicus 0.770 0.412 0.444
Processing and Application of Ceramics   0.944 1.070
Psihologija 0.232 0.474 0.333
Publications de l Institut Mathematique-Beograd 0.270 Dropped ESCI
Science of Sintering 0.575 0.781 0.736
Serbian Astronomical Journal 0.704 0.429 0.529
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.233 0.277 0.253
Thermal Science 1.222 0.939 1.093
Vojnosanitetski pregled 0.292 0.355 0.367

 

Више о Journal Citation Report-у и импакт фактору.

(објављено 19.06.2017.)

Унапређен сајт Дигиталног репозиторијума Народне библиотеке Србије

Обавештавамо кориснике да је да је страница Дигиталног репозиторијума Народне библиотеке Србије унапређена.

У “Кутку за уреднике”, у менију – Видео и материјали са предавања, постављени су видео записи са радионица одржаних током реализације пројекта “Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia”. Приступ је ограничен и омогућен је ауторизованим корисницима (представницима уредништава часописа који су доступни у режиму отвореног приступа). За приступ су неопходни корисничко име и шифра. Како бисте добили неопходне податке, потребно је послати захтев, путем мејла, на адресу repozitorijum@nb.rs.

Додатно, као резултат eIFL пројекта написана је и електронски објављена монографска публикација “Open Access Journals in Serbia: Policies and Practices”. Публикација даје пресек стања научног издаваштва у Србији, изведеног на основу спроведене анкете у којој је учествовало преко 150 уредништава. Такође су дате смернице и препоруке за даља унапређења часописа и праћење светских трендова. Публикација је на енглеском језику, а превод исте биће ускоро објављен. Комплетан текст налази се на у менију Студија - Open Access Journals in Serbia: Policies and Practices.

(објављено 02.06.2017.)

Нови КоБСОН сајт

Услед многобројних похвала новог изгледа КоБСОН сајта, објављујемо прву пристиглу, а нашу корисницу награђујемо КоБСОН кишобраном.

Поштовани, срдачно Вам честитам покретање новог визуелно и садржајно унапредјеног web-site, најлепше хвала у име научне заједнице Војводине и Србије на Вашем раду и важном доприносу нашој науци.

Захваљујемо smile

(објављено 10.04.2017.)


Драги корисници, добро дошли на нови сајт КоБСОН-а. У складу са потребама научника и истраживача, нови сајт је кориснички оријентисан, информативан и прилагођен уређајима различитих резолуција - како десктоп и лаптоп рачунарима, тако таблетима и мобилним телефонима. 

Започните Вашу претрагу овде и сада.
Ваш КоБСОН тим smile

(објављено 05.04.2017.)

Објављена нова верзија сајта Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије

Обавештавамо кориснике да је објављена нова верзија сајта Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије. Портал је унапређен новом ставком у менију - Кутак за уреднике, као резултат спроведеног пројекта "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia", подржаног од стране EIFL-а.  Кутак за уреднике је осмишљен као помоћ и скуп свих тема обрађених путем активности реализованих у оквиру пројекта. Неки од битних одељака су: Реферисање часописа у WoS-у, Scopus-у, СЦИндексу, ДОАЈу, CC лиценце, Open Journal System, Плагијаризам итд. Додатно ће бити постављени видео и материјали са одржаних предавања и радионица који ће бити доступни само ауторизованим корисницима (за преглед садржаја биће потребно корисничко име и шифра).

(објављено 25.01.2017.)